Author Archives: JUDr. Lenka Rožánková

Daň z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti

Daň z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti je štátnou daňou, ktorú ukladá štát na základe zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Ide v podstate o daň za zisk z prenájmu Vašej nehnuteľnosti. Daň z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti sa v daňovom priznaní označuje ako daň z … Pokračovať v čítaní

Publikované v Pre kupujúcich, Pre maklérov, Pre predávajúcich | Leave a comment

Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti v roku 2015

Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti je štátnou daňou, ktorú ukladá štát na základe zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Ide v podstate o daň za zisk z predaja Vašej nehnuteľnosti. Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti sa v daňovom priznaní zaraďuje medzi ostatné príjmy (§ … Pokračovať v čítaní

Publikované v Pre kupujúcich, Pre predávajúcich | 21 komentárov

Daň z nehnuteľnosti v roku 2015

Daň z nehnuteľnosti je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ide v podstate o daň za vlastníctvo nehnuteľnosti. Daň sa vyberá z … Pokračovať v čítaní

Publikované v Pre kupujúcich, Pre predávajúcich | Leave a comment

Najlepšia kancelária za JANUÁR 2015

Opäť prišiel čas, aby spoločnosť CENTURY 21 Slovakia na základe dosiahnutých výsledkov ako individuálnych maklérov siete CENTURY 21 Slovakia tak aj kancelárii CENTURY 21 ako celku, ocenila najlepších z najlepších. JANUÁR 2015: CENTURY 21 Realitné Centrum  

Publikované v Uncategorized | Leave a comment

Najlepší/ia maklér/ka za JANUÁR 2015

Opäť prišiel čas, aby spoločnosť CENTURY 21 Slovakia na základe dosiahnutých výsledkov ako individuálnych maklérov siete CENTURY 21 Slovakia tak aj kancelárii CENTURY 21 ako celku, ocenila najlepších z najlepších. JANUÁR 2015: p.Vladimír Lednár (z kancelárie CENTURY 21 General)    

Publikované v Uncategorized | Leave a comment

Najlepšia kancelária za DECEMBER 2014

Opäť prišiel čas, aby spoločnosť CENTURY 21 Slovakia na základe dosiahnutých výsledkov ako individuálnych maklérov siete CENTURY 21 Slovakia tak aj kancelárii CENTURY 21 ako celku, ocenila najlepších z najlepších. DECEMBER 2014: CENTURY 21 Kolesár a Lagin    

Publikované v Uncategorized | Leave a comment

Najlepší/ia maklér/ka za DECEMBER 2014

Opäť prišiel čas, aby spoločnosť CENTURY 21 Slovakia na základe dosiahnutých výsledkov ako individuálnych maklérov siete CENTURY 21 Slovakia tak aj kancelárii CENTURY 21 ako celku, ocenila najlepších z najlepších. DECEMBER 2014: p.Pavol Lagin (z kancelárie CENTURY 21 Kolesár a Lagin)    

Publikované v Uncategorized | Leave a comment

Najlepšia kancelária za NOVEMBER 2014

Opäť prišiel čas, aby spoločnosť CENTURY 21 Slovakia na základe dosiahnutých výsledkov ako individuálnych maklérov siete CENTURY 21 Slovakia tak aj kancelárii CENTURY 21 ako celku, ocenila najlepších z najlepších. NOVEMBER 2014: CENTURY 21 Golden Real  

Publikované v Uncategorized | Leave a comment

Najlepší/ia maklér/ka za NOVEMBER 2014

Opäť prišiel čas, aby spoločnosť CENTURY 21 Slovakia na základe dosiahnutých výsledkov ako individuálnych maklérov siete CENTURY 21 Slovakia tak aj kancelárii CENTURY 21 ako celku, ocenila najlepších z najlepších. NOVEMBER 2014: p.Barnabáš Szakall (z kancelárie CENTURY 21 Golden Real)    

Publikované v Uncategorized | Leave a comment

Najlepšia kancelária za OKTÓBER 2014

Opäť prišiel čas, aby spoločnosť CENTURY 21 Slovakia na základe dosiahnutých výsledkov ako individuálnych maklérov siete CENTURY 21 Slovakia tak aj kancelárii CENTURY 21 ako celku, ocenila najlepších z najlepších. OKTÓBER 2014: CENTURY 21 Golden Real  

Publikované v Uncategorized | Leave a comment