Kedy možno uzatvoriť ďalšiu neexkluzívnu zmluvu s inou RK?

Uzatváranie exkluzívnych a neexkluzívnych zmlúv.

RK poskytujú svoje realitné služby verejnosti na základe výhradných (exkluzívnych) príp. nevýhradných (neexkluzívnych) zmlúv.

V prípade, ak predávajúci už uzatvoril neexkluzívnu zmluvu s inou RK nič mu nebráni v tom, aby uzatvoril ďalšiu neexkluzívnu zmluvu aj s RK CENTURY 21. Ak má však predávajúci záujem uzatvoriť s RK CENTURY 21 exkluzívnu zmluvu, je nutné, aby pri podpise takejto zmluvy informoval nášho realitného makléra o skutočnosti, že už má uzatvorenú neexkluzívnu zmluvu, a s ktorou/ktorými RK tieto zmluvy uzatvoril. Následne, po podpise exkluzívnej zmluvy o sprostredkovaní realitných služieb je nutné, aby predávajúci za pomoci realitného makléra CENTURY 21 kontaktoval všetky RK, s ktorými má uzatvorené tieto neexkluzívne zmluvy, a oznámil im, že chce bezodkladne ukončiť spoluprácu nakoľko uzatvoril exkluzívnu zmluvu s RK CENTURY 21. Ukončenie spolupráce v sebe zahŕňa okrem vypovedania, príp. odstúpenia od neexkluzívnej zmluvy s inou RK napr. pre nečinnosť, aj stiahnutie všetkej inzercie z internetu a tiež zvesenie reklamých plachiet a iných označení z predávanej nehnuteľnosti.

Zmena ceny v exkluzívnej/neexkluzívnej zmluve.

Predávajúci, ako vlastník nehnuteľnosti, má právo nielen určiť si cenu, za ktorú je ochotný svoju nehnuteľnosť predať ale aj zmeniť svoje rozhodnutie kedykoľvek počas platnosti exkluzívnej/neexkluzívnej zmluvy o sprostredkovaní realitných služieb.

V prípade, ak sa po uzatvorení neexkluzívnej zmluvy s inou RK rozhodne predávajúci uzatvoriť ďalšiu neexkluzívnu zmluvu aj s RK CENTURY 21 napríklad s nižšou cenou za kúpu jeho nehnuteľnosti, je potrebné, aby zníženie ceny aspoň formou e-mailu oznámil pôvodnej RK (spôsob komunikácie s RK ako aj príp. sankcie za nesplnenie si povinnosti ohlasovania zmien zmluv.ustanovení je možné nájsť v podpísaných zmluvách, nakoľko každá RK používa vlastné vzory zmlúv).

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *